UNICARBACK SLOVAKIA

Letná a zimná údržba exteriérov

Registrovaný sociálny podnik

Zamestnávame občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou, ktorí sú znevýhodnení svojím zdravotným stavom

Prácu sa prideľujeme jednotlivým zamestnancom na základe ich možností a schopností. Osoby so zmenenou pracovnou schopnosťou môžu nájsť uplatnenie, získať nové zručnosti a vedomosti, rozvíjať svoje schopnosti, začleniť sa do kolektívu a nájsť si nových priateľov.

Zabezpečujeme letnú a zimnú údržbu exteriérov na celom území Slovenska

Zameriavame sa na udržiavanie trávnatých a spevnených plôch

Letná údržba exteriérov

 

Kosenie, mulčovanie, zber a odvoz trávy, strihanie kríkov..

Zabezpečujeme údržbu

  • firemných areálov,
  • obchodných centier,
  • mestských štvrtí,
  • okolia bytových komplexov,
  • rodinných domov,
  • hotelov a pod.

Zimná údržba exteriérov

 

Odhrn snehu, posyp soľou, ekogritom, dispečing zimnej pohotovosti..

Služby vykonávame pravidelne aj jednorázovo.
Pre bližšie informácie a cenové ponuky  nás kontaktujte.

Kontakt

0911 474  071